شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خبر خبر ! خبر ساعت نه شب شبکه ي يک ، آخرش ! :"پاسخ مردم" تبريز ما رو هم داره الان پخش ميکنه !
*ليلا*
96/10/16
فقط نگفت که پيش از نماز ظهر جمعه ي امروز بود !؟ يا بعدش !؟ يا هردوش !؟
ياشاسين پايتخت گردشگري جمهوري اسلامي ايران !
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top