شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام عليکم و صبح اول هفته بخير ، کلمه و ترکيبهاي تازه 3 : وَ ، مثل : ولي
يا : سرپرست
بازم بگم !؟ نگم !؟ بذارين برا :"دي 96" بگم ! که هنوزم توشيم ! :"دي 88" نه ها ! مگه اينکه هنوز تو اون باشيم ! و ولي و يا سرپرستش ، ولي و يا سرپرست "دي 96" م باشه ! و ديهاي بعديم ! مگه اينکه اين ديگه آخريش باشه ! يا مثل اين :"دي 96" باشه ! لاولي ! بي سرپرست !
البته نه بقول بعضيا مثلا نيمه دوم اون ! که نيمه ي مربياش باشه و مربياشم صهيونيست جهاني ، آمريکاش ، اسرائيلش ، و عربستان سعودي اينم ! حالا مربي اروپايي مثلا انگليسش بمونه ! مگه اينکه مثلا فرانسويشم بخواد بي کلاه نمونه !
بلکه مثلا بقول امام جمعه (ولي جمعه) ي پايتخت جمهوري اسلامي ايران ( مادر قريه هاي مسلمان ديگر دنيا ) حالا نيمه ي اولش ! اصلا تا اونجا که :"حرف" يا حرف:"حق" گم نشه ! که ديگه باز مربيش خارجي نبوده که ! ولو اينکه دو نفر بوده باشه گوينده ي مثلا : يه اختلاس کم بشه ، مشکل (ما دوتا) حل ميشه !
چراکه بقول پيامبر : يکي از ايندوتا مربي اون يکي ديگس ! و لازم نيست که بقول منطق رياضي گفته بشه : اگر و فقط اگر دو نفر (حق) داشته باشيم ، آنگاه (حق) داريم که اين دو (حق) زير مجموعه آن هستن ! که يکي بگه :"آن" خارجيه ! يا ايراني نبوده ! و يکيم بمونه که اگر ! و فقط اگر ايرانيم بوده ! اونوقت چي !؟ بگم !؟ نگم !؟
چراکه ! بقولي : هرچي بگي از اون براي خودتم بکار برده ميشه ! در قضا ! قضاي جمهوري اسلامي ايران نه ها !
ولي قضا ! سرپرست قضا ! اونکه قضاوت مي کنه ! کي !؟ بگم !؟ نگم !؟
الانه که يکي گفته باشه ! : من نبودم ! ولي يا سرپرست :"گم" نشه ! مثلا : سخنگوي :"بودجه" ي :"نو" بختي !
و بقيه هم دنبال اون ! بقيه ي ولي يا سرپرستا "گم" نشه ! البته اگه ولي يا سرپرست اعلي يا :"کبري" نو بخت باشه ! و بقيه :"تن" به اصغر يا :"صغري" بودنش داده باشن ! کجا !؟ بگم !؟ نگم !؟
بذارين :"شهروندي" ، :"جامعه ي مدني" شو و :"جمهوري" شو بگم ! نگم !؟ ولي يا سرپرستش :"گم" بشه !؟
:"حرف " !؟ حرف :"حق" !؟ گم بشه !؟ نشه !؟
چي !؟ صهيونيست جهاني ، آمريکايي و اروپايشم مثلا نيمه ي دومشو مربي گري يا سرپرستي مي کنن !؟ و باز شلوغ ميشه !؟ اغتشاش !؟ و ... !؟ :"فتنه" !؟ با ولايت ويا سرپرستي :"88" ش !؟ :"هشتک" ش !؟
چي !؟ :"فتنه" گم ميشه !؟ ولي و يا سرپرستشم !؟ مگه پيدا شده !؟ خب بگو کيه !؟ بگم !؟ نگم !؟
:"پاسخ شما" ، بعنوان :"مردم" اينجا ، که شد :"پاسخ مردم" اينجا چيه !؟ فقط کلمه و ترکيب تازه يعني :"ولي" يا سرپرست :"گم" نشه!؟ مثل آنچه در نماز جمعه ي ديروز پايتخت جمهوري اسلامي ايران :"پيدا" نبود ! که ولي يا سرپرست جمعه ي پايتخت جمهوري اسلامي ايران بود !؟
براي اينکه :"گم" نشه ! از ولي يا سرپرست :"مردم" اينجا مجوز گرفته بشه ! تا :"پاسخ مردم" اينجا داده بشه ! حالا اگه مثلا سيماي جمهوري اسلامي ايرانم خواست :"صورت" ي و مثلا :"صورت علم" ي ازش "صورت" برداري بکنه ! و نشون بده ! تا "صورت علم" ي از اون ديگر مردم جمهوري اسلامي ايرانم داشته باشن ! مانعي نداره ! البته با کسب مجوز از اونکه در اينجا هم :"گم" نشه ! مگه اينکه در اينجا هم "گم" بشه ! وَ
{a h=taghanak}جناب{/a} عليکم السلام ، خب الحمدلله که فقط سخته ، ولو اونقدم ، ممنون .
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} هيچي !؟ درسو چرا :D وَلي درس يعني چي !؟:D
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} :D
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top