شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ کلمه و ترکيبهاي تازه 5 : حهاد # جهادي
مسلمونا از اولين جنگشون که برگشتن و همه شادمان و سرحال از پيروزي ، پيامبر بهشون گفت : جهاد اصغر پيروز شديم ، جهاد اکبر پيش رومونه !
استاد شهيد مرتضي مطهري در يکي از آثار بدون استثناء خوبشون دارن که : کانت آلماني گفته رو سنگ مزارش نوشته بشه دو چيز اونو به شگفتي واداشته ! آسمون بالاسر، و درونش !
فرق اين گفته ي زيباي کانت با اون فرمايش پيامبر اينه که ! کانت نگفته کدومش اکبره و کدوم اصغر !؟ ولي پبامبر گفته جهاد بيروني اصغره و دروني اکبر !
جهادي بيروني بدن و چشم و گوش و بيني و زبون ماست ! جهادي دروني بقول مثلا رنسانس غرب و اروپاش و فرانسش حواس ماست ! و بقول مثلا عرفا قلب يا دل ماست و ... حالا آخرين جهادگر چي چي ماست !؟ علما و دانشمندا سر اين دعوا دارن ! مثلا يکي ميگه جهادي حسه ! يکيم ميگه جهادي قلب يا دله ، و يکيم مثلا ميگه عقل يا خرده ! علي اي حال مقصودم از اين پيام جهاد بيرون و درون بود و جهاديش که دستکم حسه !
بد نباشه که گفته بشه ، تو جهاد بيروني که گفته شد جهاديش بدنه ! خدا گفته ، تو سوره ي ال عمران که :ما رميت اذ رميت ! تير نينداختي وقتي که تير انداختي ! بلکه : اون انداخت ! خدا ! اينو برا جهاد اکبر يا جهاد دروني گفتم بگم بد نباشه ! که علما و دانشمندا سر جهادي بودنشون زياد دعوا نکنند ! چراکه : خدا تير انداخت !
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top