شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام عليکم ، کلمه و ترکيبهاي تازه 6 : نوزده # دي
... ، عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ، ... (سوره ي مدّثّر) .
توضيح : نه دي يا نوزده دي فرق داره ! مگه اينکه نه از ده بحساب بياد و يکدهم هم باقي نمونه !
توضيح 2 : نه دهم ، با نوزده فرق داره ! نوزده مثل بيست و نه (مثلا #بهمن) ه ، و سه و نه ، چهل و نه !
توضيح 3 : ... ، چهل و نه هم با پنجاه و نه ، شصت و نه ، هفتادو نه و هشاد و نه ! فرق داره !
توضيح 4 : نه دهم مثل نود صدمه # مي مي تونه باشه که درصدي باقي نذاره !
توضيح # 5 ، 50 ووو ندارد ! چراکه 5 و ... ، مثل نيم يا پنج دهمه !
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} اين منطق :"پر و خالي" رو قبول دارين !؟ حالا :"خالي و پر" عصر حاضرم بمونه ! بعبارت ديگه :"دورقمي" بودن بقول شما :"ذهن" رو قبول دارين !؟ چراکه اگه قبول داشته باشين آنگاه "ذهن" نوزده نگهبان داره ! حرف بنده اينه ! يعني نوزده نگهبان هيچده هست ! نه دو ، بيست ...
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} حرف شما اينه که بنده دوتا بقول شما ذهن دارم ! يا يکيش خالي براي فرمايشي که بفرماييد تا :"پر" بشه ! و يا يکيم بر که جاي :"خالي" براي فرمايش شما نداشته باشه ! در حاليکه بنده فرمايش شما رو بهتر از خودتون نگرفته باشم ولي گرفتم !
2--براي تو
شما نوزده رو عدد بسم الله الرحمن الرحيم بگير :)
اونوقت :"دي" يعني چه !؟
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} فکر نمي کنم :D فقط از همين فقط گفتنتون پيدا ! :D س که دم و بازدمي دارين شکر خدا ! :D پس نياز به مثلا تنفس مصنوعي ندارين شکر خدا :D برادر زاده:D
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top