شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ سلام عليکم ، خبر رِ ديدين !؟ تو روزنامه ي :"جوان" !؟ که : کاروان سازندگي ايران متوقف نمي شود
حالا کدوم سازندگي !؟ بمونه ! سردارشم ؟ بمونه ! ولي ! :"کارگزاران" ش ؟ نمونه ! :D
البته بنا بر :"جمهوريت" نظام ! چراکه :"جمهور" يعني چي !؟ اگه يعني مردم !؟ اونوقت "کارگزاران" ميشه مردم يا جمهور ! نه مثل کارگزاران سردار سازندگي که مثلا :"حق العمل"م داشتن ! اونم اونقد !؟ که اون همه :"دهک" داشت ! بعبارت ديگه ببار آورد ! که بعنوان مثال "دهک" کميته ي امداد امام آخرين يا پايين ترين دهک بحساب نمياد !
آقاي سرادر سازندگي ثاني ! :"به تعبير معروف" ما از ساخته شدن :"پشيمان گشته ايم" ! بيشتر خراب نکن ! خودتو ! :D آخه مارو که :"مس" نمي توني بکني ! ما يعني همون :"جمهور" شمارو ميگم ! يا "به تعبير معروف" مردم رو ميگم ! مردم سالار ! و اونم :"ديني" ش !
راستي از :"پنج" بسته و بسته هاي :"دوازده گانه" ي سازندگي چه خبر ! :"دوفوريتي" رو که مجلس از دستور خارج کرد ! امروز ! که در مورد ارزاق :"عمومي" بود ! آيا بازم به تعبير معروف : بزک نمير بهار مياد !؟ بسته ي :"پنج" تايي با :"دوازده" تايي مياد !؟
در خاتمه ناگفته نمونه که اگه بياد ! بازم مي خواد از مثلا :"تعاوني" ها بياد ! بقول :"تحريريه" ي خبر شبکه يک تلويزيون !؟ مثلا !؟ خب آيا همون :"جمهور" شما و :"مردم سالار" اون يکي ديگه ! همشون تعاوني دارن !؟
قديما ! تو دهه ي شصت ! تعاوني معاوني و از اين چيزا هنوز :"وارد" نشده بود تو ايران ! مساجد محل بسته ها رو مي دادن به اهالي محل ! گفته باشم ! که بقول معروف : در خانه اگر کَس است !؟ چي !؟
البته ببخشينا ! آخه فرمودين :" به قبل از 57 برنميگرديم !" و گفتم شايد به :"شصت" م برنگردين ! و به : مسجدم !
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top