قرمز سبز آبي خاکستري
ما تكيه گاه ميان راهيم . آن كه از پس آمد به ما رسد ، و آن كه پيش تاخته به ما بازگردد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت