سفارش تبلیغ
صبا

داستان راستان پایانی :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، وَیلٌ لِ... . (الف)

سلام علیکم ، صبح ! (ب) بخیر .

خب ! (پ) پیش از :

صبح فردا

که نه ! بلکه مدرسه ها تعطیل بشه ! مثلا زنگ آخر :"آموزش و پروش" زده بشه ! اول بگم داستان چیه :

داستان ورود :

چه ربطی داره !؟

به چی !؟ به مثلا "آموزش و پرورش" !؟

یعنی :"خروج آمریکا" ، یا بقولی :"شیطان بزرگ" ربطی نداره !؟

حالا من داستانو میگم ، خودتون ربطش بدین !

داستان خروج آمریکا :

میگن یه پرنده ای نشست رو درختی و وقتی خواست بپره مثلا خدا حافظی کرد !

درخت گفت : مگه سلام تو رو شنیدم که خدا نگهدارتو شنیده باشم !؟

خب ! خروج یعنی چی !؟

حالا کاریم به شکل و شمایلش ندارم ! هنوز خارج نشده به شکلی :"پرچم"شو بلند کرده ! حالا با بقولی :"بِرَند" گاو که نه ! این بنام یکی دیگه از اشکالش به ثبت رسیده ! و دور از جون :"گوساله" ، هم نه ! که یکی دیگه ادعاشو داشته باشه ! ول :"شیرخواره"شم باشه ! ولی بَ بَی چی !؟ البته :"شیرده" !ش ! البته دور از جون گوسفند !

حالا علی ایِّ حال ، بهر شکل ! خروج ! خب خروج مگه بعد ورود نیست !؟ حالا بهر شکل و شمایلشم بمونه ! حتی به شکل مثلا :"جمهوری" شم ! ووو ، خب وقت تنگه و فرصت باز کردنش نیست ! قصه سر دراز داره !

خب داستان ، داستانِ وروده و بعد خروجش !

اما داستان ورود ! :  

حالا این :"وسط" بمونه :"خسارت" وارده !

کدوم "وسط" !؟ خب ! وارد نشده که خارج نشده !؟ وارد شده که حرف از خروج زده شده ! همونجا که وارد شده :"و" حرف از خروج از اونجا زده شده ! خب ! برم سر :

یکی بود یکی نبود و غیر از خدا هیشکی نبود :

روزی روزگاری ، یکی نه ! تنهایی که جرآت نداشت ! بلکه با شُرَکا ! (ت) وارد خونه ای شدن !

لا اله الاّ الله !

بگم !؟

بگم !؟ که لای در و دیوار به نیمی از علم یا دانش خسارت وارد شد !؟

:"تعطیل" نه ها ! اونم :"جمعه" ها ! بلکه :"مخفی" شد !

حالا بمونه داستان نیم دیگرش ! که همش "پنهان" شد ! علم یا دانشو میگم ! یا بعبارت دیگه :"بایگانی" شد ! تا یادآورش بیاد ! حالا چه جوریش بمونه ! بقولی :"آرشیو" رو میگم ! بی حکمت نبوده که بعد رنساس در غرب ، اروپا و فرانش ! دنبال این بودن ! و انقلاب صنعتیشون بعد تعیین تکلیف اون ! به اینجا رسیده ! به عصر مثلا :"فناوری اطلاعات" ! و ...

البته به :"مخفیگاه" مثلا "اطلاعات" دست نیافتن ! بعبارت دیگه وارد نشدن ! خب :"ورودی"ش مگه کار حسّه !؟ حالا کار فقط حسّم ! بمونه که قابل :"مشاهده"ی حتی چشم بیناییم باشه !؟

حالا ورود برای :"آباد" کردنشم ! بمونه ! و به عبارت دیگه به معنی کلمه ی :"استعمار" ! چه رسه به :"تخریب" ! و اونم بنام دین و دین : محمّد رسول الله ! هم !

حالا بمونه که در غرب حرف از اینم هست که مثلا :

چرا مسیحی نیستم !؟

اونوقت پرچم :

محمد رسول الله

دادن دست ... !؟

حالا پرچم مثلا :

علمی

م دست یکی دیگه !؟ بمونه ! اونم :

این ج.ا !؟

تو مدارسی که وارد کرده ! بشرح ایضا دانشگاه و ... !

خب چقد وقت دارم !؟ تا زنگ بخوره !؟

زنگ :"تعطیلی" !؟ "تعطیلی" مدرسه !؟ نه جای درس خواندن ! بلکه درس دادن ! نه مثلا در :"تلویزیون" ! که شبانه روزیه ! حتی :"ظهر جمعه" هم ... !

کو !؟ :

تعطیلی کو !؟

بقولی :

تعطیلی :"من" کو !؟

به قول طلبه ها بروزن :

پول من کو !؟

یا بقول روزنامه ای :

:"بودجه" ی فرهنگی من کو !؟

و کو !؟ کو !؟ های دیگه ! خودشم :"جنگی" ! و خودشم :"نَرمِ" ش !

راستی پرسشش چی بود !؟

چرا جمعه ها تعطیل !؟

خب ! چی تعطیل !؟ درس دادن !؟ یا درس خواندن !؟ بعبارت دیگه :"تعلیم" !؟ یا :"تعلّم" !؟ و یا ... !؟

و دیگه چه پاسخی داره !؟ یا پرسشی داره !؟ تا :"شفّاف" نه ! "شفافتر" بشه !؟ صورت مسئله !؟

:"تکلیف" نیستا !

شب بخیر ! و تعطیلات آخر هفته ی خوبی داشته باشین ! صبح فردا ان شاء الله !

-----------------------------------

زیرنویس :

الف :

به تعبیر بعد بسم الله بعدیش که رسیدم ، فرق اونو با این رو بیشتر میگم ، فعلا همینقد گفته باشم که اون :"قضیه" ش بقولی مثلا :"اقتصادی"ه !

خب ! یعنی این "اقتصادی" نیست ! ه ؟

نه ! بقول حضرت امام (ره) :

:"این" اقتصادی نیست !

که "قضیه" نیست !

خب ! یعنی "این" قضیه نیست ! ه !

ولش کن این رو ! اول صبحی ! برم سر داستان !

فقط ناگفته نمونه که اینم اقتصادیه !

یعنی اقتصادیم هست ! چرا !؟ خب :

... جَمَعَ ... .

داره ! ولو اینکه بعدشم :

مَالًا وَ ... .

هم نداشت ! که داره .

بعبارت دیگه شامل هر ، یا به عبارت دیگه :

... کُلِّ ... .

شم میشه ! کل :"جمع" کردن ، حالا می خواد بقولی :"مالی" باشه ! یا ... !؟ هرچند "مال" ی یعنی چی !؟

مثلا گفته نشده :

غرب علم یا دانش رو :"مال خود" کرده !؟

حالا بقیه رو چی میگه !؟ بمونه ! ولو اینکه گفته شده باشه :

بقیه برن از چنگش در بیارن !

حالا "مال" خود کنند !؟ یا ... !؟ بمونه !

خب وقت تنگه ! برم سر داستان !

ب :

صبح روز آخر هفته !

خب فردا مگه پنجشنبه نیست !؟ مگه مدرسه ها تعطیل نیستن !؟

چرا !؟

چرا چی !؟ یعنی : چرا پنجشنبه هست !؟

خب منم برا همین گفتم :"روز آخر هفته" رو دیگه !

یا : چرا ... !؟

مثلا : چرا پنجشنبه ها تعطیله !؟

یا : ... !؟

خب بله میشه مطرح کرد ، مانعی نداره ! ولی بمونه سر فرصتش که دست بده ان شاءالله ، امروز تا شبم که نه ! تا صبح فردا هم بخوام :"داستان ..." رو بگم ، باز وقت نمیکنم ! پس برم سر داستان تا فرصت دارم ! ساعت داره میدوه !

پ :

یعنی چی !؟ یعنی صبحونه هم نخورم !؟ گشنه !؟ حالا بمونه که بقول پیامبر صل الله علیه و اله و سلّم :

لقمه ی صبح ، ستون بدنه !

خودشم نون تازه !؟ که رفتم گرفتم ، خودشم با خونواده !؟ سر یه سفره !؟

درستکه گفتم روز آخرهفته هست ! و آخرین روز فرصته ! ولی نه دیگه همش داستان یا مثلا قصّه گویی که ! اونوقت گوش چی !؟ همش مثلا :

بخور ، بخور ... ؟

حالا بقولی :"تعطیل"!؟ بمونه ! خب اووقت :"قصه گو" کیه !؟ سنخگوی :"بخور بخور" کیه !؟ "قصه گو" ی شنوایی نباشه ! قصه گوی مثلا چشم :"بینایی" ه !؟ یا ... !؟

و ! بمونه قصه گوی ایندو هم ! که استاد شهید مرتضی مطهری در اثری از آثار بدون استثناء خوبشون :"داستان" شو آورده ! و استادش ! یعنی آقا امام ششم علیه السلامم ، ضمن تاییدش ! اشاره ای هم داشته اند براش ! از کتاب خدا که :

این اختصاص به :"قلب" یا دل نداره ! که محل نزول :"قرآن عظیم" م هست ! بلکه :

... ، إِنَّ هَذَا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولَى ، صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى .

خب ! خوب شد اینو گفتم ! حالا برم سر داستان ! تا فرصت از دست نرفته !

ت :

خودشم با :"پرچم" دینی و اونم آخرین "پرچم" دینی و مورد :"رضا" ی خدا ! 


  

به وقت شب ، پایانی :

سلام علیکم

... ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعْدِلُونَ ، ... .

اول جمعه ی آخر سال ، سال هجری شمسی رو تبریک بگم و بعد برم سر بحثی که مطرحه برا هر بنی آدمی ! مگه اینکه گفته بشه بنی آدم نیست ! که گفتم مانند همون که گفته :

چرا مسیحی نیستم !؟

گفته نشده که چی هست !؟ حالا بمونه که با چی گفته شده : بنی آدم نیست !؟ یعنی اونی که حرف می زنه ! همینطور نوشته ی حرفشم ، ولو یه حرف (الف) م که زده بشه ! جای پرسش داره !

بعنوان مثال حرف حِسِّشو زده !؟ خب پس از نعمت حِس برخورداره ! ولو اینکه گفته بشه از یه حسم برخورداره ! و از حس دیگه ای هم برخوردار نباشه ! که پرسش از ولو دو حسم مطرح باشه ! و جمع آندو پیش بیاد !

"گستره" ی نعمت :

... ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ... ، صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیهِمْ ... ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعْدِلُونَ ، ... .

حالا یه عمر ! زندگی تو آسمون و رو زمین ، شب و روزشم بمونه ! یه سالشم که امروز جمعه ی آخر سالشم باشه بمونه ! حتی یه ماه و حتی بقول خاتم انبیاء (ت) محمد مصطفی صل الله علیه و اله و سلم یه :"جمعه" شم بمونه ! یه روز چی !؟ که تو آسمون و رو زمین شب کرده باشیم و بعنوان مثال امروز فردای آن روز باشه !؟ و ازشم حرف زده بشه !؟ ولو اینکه مثلا آنروزو لمسم کرده باشیم ! حالا :"پیامرسان" ش چشم ! ما هم باشه که آنروز رو با اون دیده باشیمم بمونه !

که ختم :"انعام" یا نعمت هایی هم برخوردار بودیم ، دیروز ، و امروزم ! که در آن هستیم ! تو آسمون و رو زمین ! تا شب بشه باز ! به همین :"ختم" نمیشه ! هم !

چراکه کافیه از روزی که بسر رسید ! و بعبارت دیگه شب شد ! حرف زد ! که گفتم : ولو یه حرف !

چراکه این حرف حرف کیه !؟ آیا حرف مثلا حس شنوایی ما !؟ و یا حرف گوش حس شنوایی ما !؟ و حالا بمونه که گوش دادیم به چیزی !؟ یا بگوش رسید مثلا حرفی ! حرف برخوردار از نعمتی ! یا : انعمت علیه ...

خب ! سال نود و ششم داره بسر میرسه ! یا همونطور که گفتم داره شب میشه ! و داره نو روز میشه ! باز !

در سالی که داریم پشت سر ! میذاریم و بقولی داره بایگانی ! میشه و یا بقولی آرشیو ! میشه ! یه :"مشکل" ی پیش اومد که هنوزم روشن ! نشده که چی بود اون مشکل !

همون "مشکل" ی که در هفت دی امسال رسانه ای شد ! البته نه توسط رسانه های داخلی ! حتی رسانه ی ملی ! بلکه توسط رسانه های خارجی ! که بلافاصه از اونور جمهوری اسلامی ایران به اینورش در غربش که ما ما بودیم رسید که :

یه اختلاس کم بشه ، مشکل ما حل میشه !

و بعد سه روز رسانه ی ملی ! اونم تو یه برنامه ی خبری خبر شبکه یکش ازش گفت ! نه اینکه خبرشو بده ! هرچند دیگه نیازی نبود و همه با خبر شده بودن !

و یواش یواش خبر گزاریهای داخلی زبون باز کردن و ازش حرف زدن ! منتها از چی !؟ گفتم که هنوز روشن ! نشده از چی !؟ البته بعضیا ازش ، کما فی السابق ! تعبیر :"فتنه" کردن ! و حتی اسمشو :"فتنه ی نود و شش" م گذاشتن ! منتها نه همشو ! جمعشو !

آخه حرف ! از مثلا :"مطالبات بحق" بود ! مثلا روزنامه ی :"جرثومه" ای گفت جمعش عبارته از :"سره و ناسره" ! و همین هفته ای هم که گذاشت داشت ، هنوزم ! که مثلا "سره" ها :"صف" شونو از "ناسره" ها جدا کردن !

حالا ! آیا رفته بودن تو صف اونا ! و جدا کردن !؟ یا مثلا دو تا صف بندی بود تو کف خیابون !؟ و یا ... !؟ هنوزم روشن نیست ! شاید مثلا این باشه که به صف مردم پیوستن !

همون صفی که مثلا رییس قوه ی قضای جمهوری اسلامی ایران گفته بود ! هنوزم میگه ! که راهش اونو نیست که پیش گرفته شده بود ! حالا توسط مردم !؟ یا مثلا :"سره"ی مردم !؟ و :"راه" داره مطالبات بحقی که :"گفته" شد بعد هفت دی امسال ! البته بعد دستکم سه روز بعد اون !

حالا "راه" چیه !؟ خب کمافی السابق دیگه ! که در این نزدیک به چهل سال پیش پای مردم ! حتی :"سره" ی اونا هم گذاشته شده بود دیگه ! ولی هفت دی امسال از راهش وارد نشدن ! حتی "سره" ی مردم !

فردا ! بعد رفتن پیش یه وکیل و شصت هزار تومان دادن به اون ! که روشن شد پراونه ی وکالت نداره ! ولی دفتر و کارت چاپیم داره ! و بعد رفتن پیش یکی دیگه که پروانه داره ! و صدو پنجاه هزار تومانم دادن به اون ! و کنار کشیدن اونم ! که نهایتش یه دادخواست نوشته و داده به مراجعه کنندهاش ، که خودشون برن شکایت کنند به همون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ! این مراجعه کنندگان ، سه تایی شون ! منهای زن و بچه هاشون ! رو هم دیگه سیصد هزار تومان پول تمبر باطل کردنو ندارن برا فردا !

تازه طرفشو بمونه ! که نه تنها پول تمبر و اینا رو داره ! تازه رفته :"کارشناس" دادگستری هم گرفته ! که به یکی از این سه نفر زنگ زد ، تو هفته ی گذشته ، که پاشو بیا برا :"تامین دلیل" !

یاد اون :"زن زابلی" ی افتادم تو کتاب اقتصاداسلامی استاد شهید مرتضی مطهری ! که پس از توزیع از بازار جمع شد ! که نه تنها مثلا پول تمبر و این چیزا رو نداره ! بلکه اصلا شاید ندونه داد گستری یعنی چی !؟ حالا بیا بهش بگو :

تامین دلیل !

کی بهش بگه !؟ قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران ! که مثل اون :"اتوبان تهران قم" در کتاب اقتصاد اسلامی استاد شهید ، توش سهم داره ! تو بقول بودجه نویسا ! بودجه ی اون قوه هم ! بودجه ی بودجه نویسا هم ! ولی ازش پرسیده بشه :

بودجه یعنی چی !؟

خب بنده خدا از کجا بدونه ! حالا :"راه" چاه شکایت در جمهوری اسلامی ایران بمونه ! و تونستنش ! بعد دونستن "راه" هم ! مثلا همین هزینه وکیل گرفتن ! و چی بود !؟ آهان :

باطل کردن تمبر !

با آرزوی :"عید خوب" ، خصوصا برا رسانه ی ملی ! که با همین عنوان "عید خوب" برنامه ای تهیه کرده با ایام عید ! حالا با کدوم :"بودجه"!؟ بمونه ! چراکه کافیه مثلا اون :"زن زابلی" تلویزیون داشته باشه برا گرفتن ! اون برنامه ! بعبارت دیگه از نعمت گرفتن برخوردار باشه ! ولو سیاه سفیدشم ! یا بقول عصر دیجیتال :

سفید سیاه

ش ! یعنی گیرنده دم بدم سفید ! برا سیاه کردنش ! یا بقول مثلا همون روزنامه ی "جرثومه" :

ساده لوح

لوحی سفید ! برا گرفتن حرف ! که گفتم : ولو یه حرف ! البته نه یه حرف بقول مثلا علم یا دانش شیرین ریاضی ! که بعدش دو داره ! و دو هم بزرگتره از یکش ! حالا این یکشم بزرگتری داره که همون :"سفید" یا :"صفر" ه بمونه !

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته !

--------------------------------

الف :

... ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ... ،قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ (ب) ، ... ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعْدِلُونَ ، ... .

ب : قبلا گفتم که وقتی آقا اباعبدالله علیه السلام از طرف کوفیان دعوت شد به کوفه ، در راه کوفه که بودن و نامه ها برایشان فرستاده میشد ، در برخی از آن نوشته ها پرسشی هم مطرح میشد ، یکی از پرسشها این بود که در کوفه معنی ها از :"صمد" میشه ! و خواسته شده بود که امام تعریفی از "صمد" را بفرمایند .

امام در پاسخ نوشت : صمد را چون مردم نمی تونستن معنی کنن (پ) خدا خودش معنی کرده :

... ، لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ ، وَلَمْ یکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، وَالنَّجْمِ ... .

پ : که در نوشته ی قبلی به اون اشاره کردم ، در اونجا که : رصد کننده از رصد شده بزرگتره .

بعبارت دیگه تعریف کننده از تعریف شده بزرگتره ، همینطور مثلا :"تصدیق" کننده ! بقول مثلا فارابی یا معلم ثانی ، که بقول استاد شهید بعد اون منطق ارسطو باب بندی شد به بابهای : معرفت و حجت ، یا :" تصور و تصدیق" .

همینطور باب ! جبر گزاره های بول در منطق جدید یا منطق ریاضی و یا منطق دیجیتالی که گفته میشه ! نه دیجیتال دینی و :"خاتم" ش اسلامی !

البته اگه تئوری مجموعه های ژرژ کانتور رو باب معرفت یا تصور این منطق بحساب نیاریم ! و اونطور که گفته میشه تعریف شده نداشته باشیم ! حالا بمونه که تعریف شده ای داره بنام : مجموعه ی تهی !

که بمونه ! چراکه ما در نماز داریم :

سبحان الله

ولی مثلا در صلاة النبی ، یعنی رکعت سوم و چهارم ، بعدش داریم :

والحمد لله ، ... .  

یعنی همونطور که در نوشته ی قبلی هم به این اشاره شده ، اونجا که :

البته مام تعریفی از مادر پیامبری و سرپرستی نداریم ! ... .

هرچند ما هم تعریفی یا تصوری از خدا نداریم ! مگر اینکه بریم بیرون از خدا ! و مثلا از اونجا بهش نیگا کنیم ! ولی شکر خدا بجز خدا چیز دیگه ای نیست که بچشم بیاد ! چه رسه به اینکه :"چشم انداز" چشم ما باشه !

که این فرق داره با اونکه :"هیچی" نداریم ! یا مجموعه ی جامع نداریم ! چه رسه به اینکه :

هیچی داریم ! یا مجموعه ی تهی داریم ! و مادر علم یا دانشم هست تازه ! یا بقول جرثومه ای : ساده لوح یا سفید لوح داریم ! البته خودمون نه ها ! بلکه :"به تعبیر معروف" مرگ خوبه برا همسایه ! اونم نه اینکه :

الجار ثم الدار !

حالا از کجا حرفشو می زنیم !؟ بحث اصلی اینه ! و "به تعبیر معروف" از کجا آورده ایم !؟ مثلا :

ساده لوح

رو ! پیام آورش کیه !؟ حالا امامش !؟ بمونه ! و مادر شم ! یعنی :"گیرنده" اش ! "گیرنده" ی پیامم !

ت : خاتم پیام رسانی حضرات ابراهیم ، موسی ، عیسی بن مریم ، نوح و آدم علیها سلام . 


  

ای کاش من یه مدرِّس بودم 3 

شبت بخیر 

بسم الله ... إق ... إق ... .

امروز چه روزی بود ؟ 

گفتم می تونه روزی مثل روز رفتن شاه باشه ، حالا کاری ندارم که بقول مقام معظم رهبری :"تصادفی" م می تونسته روز مثلا رفع تحریمم باشه ، که گویا هنوز در حال انجامه ، یعنی خبرش که تا خبر ساعت هفت شب شبکه ی یک سیمای جمهوری اسلامی ایران که من دیدم بگوشم نرسید . 

خب امشب چه شبیست ؟

مثلا می تونه مصادف باشه با پیوستن تصادفا :"چهار" نفرم ، ولو :"دومیلیتی" به جمع یکی از اون دو ملیت ، و بازم تصادفا :"هفت" نفرم به ملیتی .

و تصادفیم نخواد بود که شبی بینابینی بشه میون روزی که :"دیو" رفت تا روزی که :"فرشته" در آید ، تا مثلا تصادفانم در این مدت یه کاری یا عملی صورت بگیره ، اونم اصولی مثل یکی دو عمل جمع و تفریق چهار عمل اصلی ، شاید تصادقا :"رویش" و "ریزش" صورت بگیره ، البته همونطور که گفتی نه حتی : ریزش رویش استغفرالله ربّی و ... ، چه رسه به ریزش و رویش !  

که من با اینا کار ندارم و با یکی از دوکار یا عمل اصلی چهار عمل اصلی کار دارم ، با جمع تفریقش .

که گفتم از قضا تو مدرسه هم به بچه مدرسه ای گویا پس از اون تفریش گفته میشه ! نه اینکه پس از تفریق ازجمع و جمع آوری یا گردآوری حرفی زده شده باشه تصادفیم !

اونم پیش از مثلا رفتن شاه ، یا تفریق دیو بعنوان مثال ، و جمع و تفریق پیش از اون موندگاری تا الانم نداشته باشه ، و فردا صبحم در مدرسه خبری از اون نباشه ! البته در اونجاهایی که فردا جمعه ی اونا نباشه و مدرسه هاش تعطیل نباشه ، که فردای ما بشه دو شنبه ی اونا .

برا اینکه جمع و تفریق ما رو ، شایدم اونا رو ماهم داریم و بقولی جمع و تفریق اینجا و اونجا نداره ، همونطور که مثلا پیشا تحریم و پسا تحریمم نخواهد داشت !  

بعبارت دیگه تا بوده این دوکار چهار عمل اصلی بوده و پس از اینم اون دو کار چهار عمل اصلی خواهد بود ! الانم که بینابینی بوده و خواهد بوده ، کاری جز دو کاری چهار عمل اصلی در حال انجام نیست !

پس فقط می مونه همون که گفتم ، که یه وقت خدای نخواسته تفریق و جمعم در حال انجام گفته نشه ! که گویا گفته میشه ! اونم نعوذ بالله : تفریق جمع ! چهار عمل اصلی و دیگر اعمال یا کارها !

و حرف از مثلا :"جمع آوری اطلاعات" ی که گفته میشه ! نیست ! از :"فنّاوری" شم !


  

دانستن معرفت یا شناختِ ... :

سلام علیکم عزیزم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ، الَّذِی جَمَعَ ... .

شبت بخیر ، چون از سرکار زنگ زدن که بریم اونجا ، و خدا بخواد پس از مدتی که برف و یخبندون نذاشت کار کنیم ، و هرچند هنوز هوا زیر صفره ، ولی گفتم شاید بگن مشغول کار بشیم ، و از طرفیم گفته بودم ، در بحث قبلی ، بحث بعدی چیه ، گفتم شاید بریم سرکار و فرصت نشه ، و به تعویق بیفته ، لااقل موضوع رو مطرح کرده باشم برات که بچه ها ازت خواستن بگی .

بعلاوه ، آمیزاده ، از کجا معلوم فردای امشب ؟

جمع :

خب الحمدلله که بچه ها هموشون مدرسه رفتن و نیازی نداره که بگم جمع یعنی چی ؟ از هر دانش آموزی که دوره ی ابتدایی رو گذرونده باشه فکر نمی کنم نشه ازش اون پرسشو نداشت .

چهار عمل اصلی :

ولی شاید از همشون نشه پرسید که چهار عمل اصلی چیه ؟ و یا برا هرکدومش مثالی بزنه ، مثلا برا چمع :

1+1=2

و برا تفریق :

... (توضیح)

و برا ضرب :

1*1=1

و برا تقسیمم :

1/1=1

دو عمل اصلی :

اینم همونطور که اون چهار عمل اصلی در اصل دو عمل هستن ، یعنی ضرب نوعی جمع ، و تقسیمم نوعی تفریقه .

خب ، از ایندو من می خوام راجع به یکی از اوندو بگم ، منتها نه مثل اون :  

"1+1=2 " که بعنوان مثال گفتم و از مثالهای دیگرش که در کتابهای درسی ابتدایی و حتی پایه ی اول ابتدایی اومده هم می گذرم .

یعنی بحث از دونستن یه چیزیه و اون چیزم همین که گفتم اسمش :"جمع" ه ، که ناشناخته نیس ، حتی برا دانش آموزی که پایه ی اول ابتدایی رو گذرونده و می خواد بره کلاس دوم ابتداییم .

--------------------------------- 

توضیح : هر مثالی که برا بچه ها بزنی از نظر من مانعی نداره ، من نخواستم مانند مثالهای جمع ، ضرب و تقسیم مثالی برای تفریق بزنم ، یا مثالی که با اون مثالا فرقی داشته باشه . و توصیه میکنم توهم بذاری بعهده ی خودشون ، یعنی یک یکشون .  


  

پیدایش هفت :

بِ ...

پنجشنبه سوم مهر 1393 ، قبل از رفتن سر تفریح ، کار :

بِسمِِ ... ، ... ، الزَّانِیةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ ... .

سلام علیکم ، صبح بخیر بچه های گلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، ا ... .

... لم ، ... ، وَقُلْنَا یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ ، ... .

پیش از رفتن سالروز شهادت آقا امام محمد ثانی ، جواد الائمه علیه السلام تسلیت بگم و ان شاء الله برگشتم خونه حرف می زنیم . 

بعد از نماز مغرب و عشا :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ ... ، ... ، أَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِهَا ؟ أَوْ آذَانٌ یسْمَعُونَ بِهَا ؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ، ... .

اما بعد ، اول حلول ماه ذیحجه رو تبریک بگم ، البته بحسب تقویم رسمی ، بعد برم حرفی که داشتم .

چراکه ما که واجب الحج نیستیم که مثلا روز عرفه و عید قربان امسال برامون اینور اونور نشه ، ما ، خودمو میگم ، فعلا می خوام ببینم وقتی مثلا بقول مرحوم علامه طباطبایی برای نخستین بار بعنوان مثال چشم وا کردم چشم به چی افتاد ؟

خب ، در قسمت اظهار نظر به نوشته ی قبلی اومده :

...  5 به علاوه 1 رو که خوندم فکر کردم موضوع بحث قراره سیاسی بشه! ... . 

خب سیاست یعنی چی ؟ اگه تدبیر منزله ، خب پیش از تدبیر دنیا ، که مثلا آمریکا از اون حرف می زنه ، مثلا در سوریه ! عراق و ... ، و همینطور تدبیر یه کشور ، مملکت ووو ، مثل حکومتهای کشورا ، و بشرح ایضا ایالت ، استان وووی کشوری ، بلکه شهر و محلی و حتی خانه ای ، حالا بنا شده با ازدواج مرد و زنی ، یا ... ، نخستین تدبیرو در بدنمون داریم ، حالا با پنج عضو حسی ، یا حتی دو عضوی که گفتم زیارت کرده شده باشن با لامسه و بینایی .

و تدبیر ایندو حس هم ، که مدیر و مدبرش کیه ؟ یکی از ایندو ؟ یا پنجش ؟ یا نه تنها اعضای حسی ، و بعبارت دیگر کلمه جامعش بدن ، بلکه حواس پنجگانه هم مدیر و مدبری دارن ؟

خب حالا آمریکا ، که گویا مثل اونکه میگه از فرات تانیله ، از دست راستش تا دست چپشو آمریکا میگه ، برا همینم نه تنها سوریه و عراق ووو ، بلکه در ایرانم می خواد بدونه چه خبره !؟ بدن خودشو زیارت کرده ؟ که چشش به دنیاس ؟

حالا کاری ندارم به اینکه در مثلا ایران که می خواد از همه چیش خبر داشته باشه ! چه نیازی به چهار پنج تا دیگه داره ، یا برای ورود به مثلا سوریه ی عرب ووو چه نیازی به اعراب داره ؟ مگه از راست تا چپش آمریکا نیس ؟

البته به من ربطی نداره ، ورود در آمریکا یا هر کشور دیگه رو میگم ، همینطور استان ، شهر و حتی محله هاشونم میگم ، اینو برا همون گفتم که گفتم ، که حرف از مثلا سازمان ملل زده میشه ، ولی گویندش آیا بدن خودشو زیارت کرده ؟ که به خونه ، محله ، شهر و دیار خودشم چش داشته باشه ؟ چه رسه به دنیا که بقولی : "سراسر" اون تدبیر کنه ؟

چراکه منزل نخست حسی از حواس ما همین بدن ماس ، تا بعد برسیم به تدبیر یکی دیگه حتی در خونه بعنوان همسر ، چه مرد و چه زن .

راستی ، تقویمو که نگا کردم فردا روز ازدواجه ، که با اون خونه و خانواده تشکیل میشه و بعدش چی ؟ آیا بعدش نهادهای مدنی که یکی از اونا هم مسجد محله ؟ اونم به تدبیر یکی دیگه ؟ یه نهاد دیگه ؟ که هرچند به من ربطی نداره ! ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ایرانم همینطوره ؟

چراکه وقتی به من مربوطه که نه تنها من مدیر و مدبر خونه ی خودمون باشم ، بلکه تحت امر مدیر و مدبر مسجد محلمون باشم ، و اونم مدیر و مدبرش امام جمعه ی اون باشه ، چراکه من نماز خونم !

راستی امسال چند نفر به حج رفته ان ؟!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ ، ... . 


  
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :61
بازدید دیروز :66
کل بازدید : 579235
کل یاداشته ها : 1443


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ