شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام عليکم ، خبر رِ شنيدين !؟ يا خوندين !؟
که جسله ي سوال از رييس جمهور !؟ بقول مثلا امام جمعه ي اين هفته ي تهران : جلسه ي نمايش مردم سالاري بود (روزنامه ي رويش ملت)
خب خير انشاءالله ! که :"سناريو" ي :"قوه ي قضائيه" و :"استيضاح" شم :"نمايش" ي باشه ! نه راست راسي و مثل عزل نخستين رييس جمهور جمهوري اسلامي ايران ! که استارت قانونيش با :"سوال" زده شده باشه !
شکر خدا ! که استارت :"نمايشي" بود از مردم سالاري ، البته امام جمعه ي محترم مقصودشون : مردم سالاري دينيه ، يا اسلامي و نه يه کلمه زياد و نه يه کلمه کم .
پس :" آدرس غلط ندهيد" بعضيا !
چراکه با مثلا مردم سالاري دمکراتيک ، و مانند اون و خلاصه مردم سالاري که تو دينيا رايجه فرق داره ، که از آموزه هاي غربيه ! و براي :"جامعه ي مدني غربي"ه ! نه جامعه ي ديني که مثلا :"نماز جمعه" داره ! و :"من قبل" شم نماز جماعت ، من بعدشم حج ! نه مثلا :"سازمان ملل" ! و مردمي سالاريش ! و از جمله مردم و خصوصا کودکان يمني ! بعنوان مثال ! وگرنه شاهد مثال که زياده !
پس منظور :"مردم سالاري ديني يا اسلامي"بوده ! نه :مردم سالاري! ، البته :"نمايشي" از مردم سالاري ديني يا اسلامي .
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top