شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام عليکم و شب بخير ! تو روزنامه اي ديدم که : "ورود مجلس به موضوع افزايش قيمتها " ! بابا صبح بخير !
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top