شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ سلام عليکم ، در روزنامه ها اومده که گفته شده : دستشان را از بازو قطع مي کنيم !
اولا کدوم دست !؟ همون دستي که شما هم در دست اونا ! هستين !؟
در ثاني دست کيا !؟ چراکه اگر و فقط اگر اون دستا :"دو" دستم باشه ، آنگاه دستي هست که اين "دو" دست ، دستاي اونه ! نه : اونا !
و اما حرف آخر ! آقا ! نه بقول شما :"آقايان" و بماند :"خانوما"شم ! بله آقا ! بازو پيش کش ! ميشه سرانگشت اشاره ي ايشون ! باز نه ايشان ! رو قطع کنيد ! که از او به يک اشاره و از ... به سر دويدنه !؟
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top